به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > فرهنگی تربيتی > معرفي 

معرفی معاونت فرهنگی تربیتی

وظایف معاونت فرهنگي تربيتي در دو ساحت فرهنگي و تربيتي است كه هريك از اهميت وي‍ژه برخوردارند و پرداختن به هركدام نبايد موجب غفلت از ديگري باشد. گرچه بر اين باوريم كه در مرحله عمل و تحقق قابل تفكيك نيستند و در هر فعاليتي از توجه جدي به هر دو حوزه نبايستي غفلت ورزيد. و نيز پيوند بين آموزش و تربيت و همسو سازي تمامي فعاليتهاي آموزشی و فرهنگی تربیتی و علمی پژوهشی باور حاكم بر برنامه‌ها و فعاليت ها است و در اين راستا از توان و ظرفيت بخش هاي ديگر نيز بهره گرفته می‌شود و در جهت همسو سازي و هم­افزايي بخش هاي مختلف گام هاي مؤثري برداشته شده است.