به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > فرهنگی تربيتی > فعالیتهای تربیتی > نشست های فرهنگی تربيتی 

نشست هاي فرهنگي تربيتي

يكي از فعاليت هاي مهم معاونت فرهنگي تربيتي ارتقاي سطح اخلاقي تربيتي طلاب مجتمع و ارتباط با اساتيد و طلاب براي هماهنگي بيشتر، در رابطه با برطرف كردن ابهامات و يا مشكلات به وجود آمده و همچنين برقراري يك رابطه دوستانه براي ايجاد يك روحيه شاد و برانگيختن انگيزه ها براي انجام بهتر فعاليت هاي هر بخش ميباشد. در اين راستا معاونت فرهنگي تربيتي جلساتي صميمانه و دوستانه با اساتيد و طلاب انجام ميدهد كه به مواردي از آن اشاره مي نماييم:

♦  نشست تربيتي اساتيد با حضور اساتيد محترم مجتمع با موضوع تربيت اخلاقي
♦  جلساتي با برادارن طلبه با موضوع آشنايي با فعاليت هاي مجتمع و اهداف آن
♦  برگزاری جلسات متعدد با موضوع تربيت اخلاقي و پاسخگويي به سوالات طلاب محترم
♦  برگزاري درس اخلاق هفتگی براي آقايان و خانم ها توسط اساتيد اخلاق حوزه علميه قم
♦  برگزاي جلسات فردي و ارزيابي پيشرفت طلاب در امور قرآني و تربيتي