به پایگاه اطلاع رسانی موسسه زبان و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
چهارشنبه ٢٠ فروردين
مسيرجاري: صفحه اصلی > فرهنگی تربيتی > فعالیتهای فرهنگی > اردوهاي فرهنگي 

اردوهاي فرهنگي

اردوها و سفرهاي فرهنگي تفريحي علاوه بر ايجاد نشاط و انبساط خاطر در مخاطبان، فرصت بسيار مغتنمي براي فعاليتهاي گوناگون فرهنگي تربيتي فراهم مي آورد ولي به دليل بالا بودن هزینه برگزاری اردو و پايين بودن رديف بودجه اي اين بخش توان برگزاری اردوهای متعدد در این مؤسسه بسیار پایین است لذا ناگزیر به برگزاری اردوهای تلفیقی و مشارکتی هستيم.
 

اردوهای زیر با همکاری بخشهای مختلف مؤسسه برگزار گردیده است:

مشهد مقدس اصفهان شمال الموت قزوین راهیان نور برف انبار- روستاهای اطراف استان
5  مورد خانوادگی 2  مورد (ورزشی و فرهنگی) 3 مورد خانوادگی 1 مورد (قرآنی، فرهنگی) 3 مورد 4 مورد