به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > فرهنگی تربيتی > آموزش مهارتهاي كاربردي 

آموزش مهارت هاي كاربردي

يكي از اهداف اصلي مجتمع ، ارتقاء و بهبود بخشيدن به فعاليت هاي كاربردي طلاب در زمينه هاي متفاوت بوده است. در اين راستا كلاس هايي براي فراهم آوردن زمينه هاي پيشرفت طلاب در عرصه هاي مختلف برگزار ميگردد.

    نمونه اي از دوره هاي آموزش مهارتهاي كاربردي برگزار شده عبارتند از :

  2 دوره كلاس عكاسي، هر دوره شامل 7 جلسه
  3 دوره برگزاري كلاسهاي ICDL و مباني اوليه كامپيوتر 
  برگزاري دوره خوش نويسي
  برگزاري دوره ارتقاي كيفيت نشريات براي تشكل ها