به پایگاه اطلاع رسانی موسسه زبان و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
سه شنبه ٠٦ خرداد
مسيرجاري: صفحه اصلی > فرهنگی تربيتی > فعالیتهای فرهنگی > تشكل هاي فرهنگي 

تشکل های فرهنگی

 مقدمه

فعاليت در حوزه‌ي فرهنگ و دانش از دقيقترين كارهايي است كه بشر در طول حيات خود به آن اقدام كرده و مهمترين بُعد كار فرهنگي؛ رابطه‌ي ناگزير آن با انسان است كه در روزگار ما  به عنوان موجود پيچيده تعريف مي شود. اگر بر اين دو عامل؛ محيط بسيار متغيّر امروزي و پيوند عوامل بي شماري را در آن نيز بيفزاييم، دشواري كار خود را سرسام آور خواهيم يافت.

انسان آگاه امروزي، چاره‌ي كار را با پيچيدگي مضاعف محيط، در تشكيل تيم ها و گروه هاي منسجم و هدفمند ديده، و از اين چاره انديشي درست، بهره هاي وافري نيز برده است. بدون ترديد تمدّن شگفت انگيز عصر مدرن، وجود و بقايش مديون عقلانيتي است كه در اقدامات سازمان يافته‌ي جمعي نهفته است.
از این رو طلاب این موسسه با ایجاد تشکل های فرهنگی، زمینه کار گروهی را شکل داده و مصداق آیه شریفه واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا  عمل نمودند.

معرفي تشكل ها

- انجمن فرهنگي انديشه

انجمن فرهنگي انديشه از جمله تشکل هایی بود که در سال 1388 تقریبا یک سال بعد از تشکیل مؤسسه، تشکیل شد.
این تشکل با چاپ 8 شماره نشریه به اسم افق اندیشه توانست جایگاه خوبی در عرصه فرهنگی کشور خود و کشور های دیگر کسب کند، همچنین این تشکل در زمینه های دیگر فرهنگی از قبیل برگزاری مراسمات و تعظیم شعائر دینی، در عرصه سیاسی و بیداری اسلامی فعالیتهای داشتند.

- كانون علمي-فرهنگي سرگاه

كانون علمي-فرهنگي سرگاه از جمله تشکل هایی بود که دراواخر سال 1387 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. این تشکل نیز با چاپ 9 شماره از فصل نامه خود به نام چشمه از مقبولیت خوبی برخوردار است به طوری که در امسال توانست جایگاه خود را ارتقاء داده و به عنوان تشکل درجه 2 فعالیت کند. این تشکل در زمینهای دینی،مذهبی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی فعال است.
آدرس سایت تشکل سرگاه: http://sargah.ir

- تشكل همزباني

تشکل همزبانی از تشکل های نو پای موسسه است. اين تشكل از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرده و جامعه هدف این تشکل گروه سنی کودک و نوجوان است.