به پایگاه اطلاع رسانی موسسه زبان و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
سه شنبه ٣٠ مهر
مسيرجاري: صفحه اصلی > اطلاعیه ها 
کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ روسی»
کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ روسی»
     برگزاری دوره کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ روسی»
ادامه
کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ انگلیسی»
کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ انگلیسی»
     برگزاری دوره کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ انگلیسی»
ادامه
کارشناسی ارشد «زبان و فرهنگ فرانسوی»
کارشناسی ارشد «زبان و فرهنگ فرانسوی»
     برگزاری دوره تحصیلی کارشناسی ارشد «زبان و فرهنگ فرانسوی»
ادامه
دکتری « تاریخ معاصر جهان اسلام» به زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد « تبلیغ و ارتباطات» به زبان انگلیسی
دکتری « تاریخ معاصر جهان اسلام» به زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد « تبلیغ و ارتباطات» به زبان انگلیسی
     برگزاری و پذیرش دانش پژوه در دکتری « تاریخ معاصر جهان اسلام» به زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد « تبلیغ و ارتباطات» به زبان انگلیسی
ادامه
دکتری « تاریخ معاصر جهان اسلام» به زبان عربی
دکتری « تاریخ معاصر جهان اسلام» به زبان عربی
     برگزاری و پذیرش دانش پژوه در دکتری « تاریخ معاصر جهان اسلام» به زبان عربی
ادامه
کارشناسی ارشد « تبلیغ و ارتباطات» به زبان عربی
کارشناسی ارشد « تبلیغ و ارتباطات» به زبان عربی
     برگزاری دوره تحصیلی کارشناسی ارشد « تبلیغ و ارتباطات» به زبان عربی
ادامه
دکتری « اندیشه معاصر مسلمین» به زبان عربی
دکتری « اندیشه معاصر مسلمین» به زبان عربی
     برگزاری دوره تحصیلی دکتری « اندیشه معاصر مسلمین» به زبان عربی
ادامه
جشنواره بین المللی شعر غدیر
جشنواره بین المللی شعر غدیر
     "جشنواره بین المللی شعر غدیر" به زبان های مختلف به همراه جوایز بسیار نفیس
ادامه

<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>