به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > توسعه و پشتیبانی > معرفی 

معرفي معاونت توسعه و پشتیبانی

آنچه مسلم است در روند فعاليت يك مجتمع و نهاد آموزشي علاوه بر اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي، پشتيباني و حمايت اجرايي از برنامه‌ها امري ضروري و بسيار مهم است. اگر اطمينان خاطر و آسودگي مسئولين از فراهم بودن بستر مناسب براي اجراي اهداف كلان محقق نباشد به طور حتم اجراي برنامه‌هاي آن مؤسسه و نهاد با خلل و نارسايي مواجه خواهد شد.
لهذا در تمامي اين نوع مراكز، معاونت اجرايي و به عبارتي بازوي پشتيباني به عنوان ركن اساسي و حامي براي ساير بخش‌ها در نظر گرفته شده است.

فعاليت هاي معاونت توسعه و پشتیبانی در حوزه هاي زير خلاصه شده است:
1 – امور اداري مالي
2 – امور اداري رفاهي طلاب
3 – امور پشتيباني
4 – امور اجرايي