به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > توسعه و پشتیبانی > اداری مالی 

امور مالی

یکی از مهمترین فعالیت های اجرایی پیگیری مسائل مالی و امور مربوط به آن می‌باشد با توجه به اینکه مجتمع یکی از واحد های صفی جامعه المصطفی(ص)العالمیه می‌باشد، هماهنگی و مطابقت در نوع هزینه و تخصیص و تهیه اسناد، امر بسیار مهم و در عین حال ظریف می‌باشد:

اهم فعالیت‌های بخش مالی:

  •     انجام امور مربوط به تکمیل فرم های بودجه ای و تنظیم بودجه سالانه
  •     تنظیم قراردادهای 
  •     پیگیری دریافت اعتبارات
  •     پیگیری جابجایی اعتبارات
  •     پرداخت هزینه های جاری و برنامه ای
  •     ممیزی و آماده سازی اسناد مالی جهت ارسال به ستاد
  •     جمعداری اموال 
  •     بستن حسابها در پایان سال مالی