به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > توسعه و پشتیبانی > پشتیبانی 

   امور پشتیبانی

بخش اعظم فعالیت های این معاونت پیگیری امور پشتیبانی مجتمع می باشد. با توجه به اینکه ساختمان کنونی مجتمع (مدرسه مرعشیه) قدیمی می باشد، لذا آماده و مهیا نگه داشتن فضا و ایجاد شرایط مناسب آموزشی امری بسیار مهم می باشد.

اهم فعالیتهای پشتیبانی:

        امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
        تجهیز ساختمان: کتابخانه، کلاسهای آموزشی، اتاق های اداری، اتاق های گروه های علمی، محوطه عمومی و ...
        امور مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل اداری و ...
        امور اجرایی شامل: خرید، پذیرایی، خدمات، جابجایی و پیک و ...