به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٢٧ ارديبهشت
مسيرجاري: صفحه اصلی > اداری مالی > پشتیبانی 

   امور پشتیبانی

بخش اعظم فعالیت های معاونت اجرایی پیگیری امور پشتیبانی مؤسسه می باشد. با توجه به اینکه ساختمان کنونی مؤسسه (مدرسه مرعشیه) قدیمی میباشد، لذا آماده و مهیا نگه داشتن فضا و ایجاد شرایط مناسب آموزشی امری بسیار مهم می باشد.

اهم فعالیتهای پشتیبانی:

        امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
        تجهیز ساختمان: کتابخانه، کلاسهای آموزشی، اتاق های اداری، اتاق های گروه های علمی، محوطه عمومی و ...
        امور مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل اداری و ...
        امور اجرایی شامل: خرید، پذیرایی، خدمات، جابجایی و پیک و ...