به پایگاه اطلاع رسانی موسسه زبان و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
چهارشنبه ٣٠ مهر
مسيرجاري: صفحه اصلی >  تماس با مـا 
روش هاي ارتباطي با مؤسسه:
تلفن هاي تماس:

025-37746599

025-37734179

025-37746640

025-37746146

دورنگار:

025-37733474

آدرس الکترونيکي:

ILCS@miu.ac.ir

آدرس پستي:

شهر مقدس قم، خيابان ارم، روبروي کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، مدرسه مرعشيه، مؤسسه زبان و فرهنگ شناسي

کد پستي

3713713789

  فرم ارتباط با مدیریت محترم موسسه
  فرم ارتباط با مسئول سایت