به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > حوزه ریاسـت > ارتباطات و بین الملل 

     اداره ارتباطات و بین الملل     

 

جامعةالمصطفي العالميه با ربع قرن سابقه و پيشينه با برکت در مرکز جهاني علوم اسلامي و سازمان مدارس در عرصه بين الملل قدم به دوران شكوفايي نهاده و نشانههايي از رشد و بالندگي خود را به ناظران ارايه نموده و زمان بهرهبرداري از محصولات آن فرا رسيده است.

قرار گرفتن در مسير گسترش و پيشرفت دانشها و ارتباطات، ضرورت هر چه بهتر سامان دهي و سازماندهي طلاب و دانش آموختگان را در عرصههاي علمي، تبليغي ايجاب مي نمايد.

اداره ارتباطات و بين الملل مجتمع ، براي رشد و بالندگي مجتمع با استفاده از تجارب، قابليتها و ظرفيتهاي موجود در راستاي تحقق سياستهاي اعلام شده در زمينههاي بهره برداري از فرصتهاي تبليغي و گسترش فرهنگ ناب محمدي (ص) از سوي طلاب و دانش آموختگان خود در سراسر جهان تلاش و فعاليت مي نمايد.


سیاستها و اهداف

١. اهتمام به امور دانش آموختگان در راستاي انجام وظايف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تبليغي؛

٢. تأكيد و تشويق به بازگشت پس از فراغت از تحصيل و فعاليتهاي ديني، فرهنگي و علمي؛

٣. اهتمام به پشتيباني علمي و دانش افزايي و ارتقاي توانمندي فرهنگي مبلغان و دانش  آموختگان؛

٤. همكاري با بخشهاي مختلف ستادي جهت تدوين راهبردهاي منطقه اي؛

٥. شناسايي و ساماندهي و ارتقاي شيوههاي تبليغي؛

٦. بستر سازي جهت حضور فعال و اثرگذار طلاب نخبه در رسانه‌‌هاي داخلي و بين المللي؛

٧. اطلاع رساني مستمر و سنجيده برنامهها و فعاليتهاي مجتمع در رسانه ها.

 

مديريت ارتباطات و بين الملل جهت تحقق اهداف وسياستهاي خود با واحدهاي سهگانه ذيل به فعاليت مي پردازد.

١. واحد دانش آموختگان

٢. واحد تبليغ 

٣. روابط عمومي

 

 

1 - واحد دانش آموختگان

سيماي هر مجموعه آموزشي در دانش آموختگان آن تبلور مي يابد، از اين رو دانش آموختگان از جايگاه والا و رفيعي برخوردار مي باشند.

مجتمع آموزش عالي زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی مرکزي آموزشي بوده که جمع زيادي از طلاب، سطوح مختلف آموزشي را در اين مجتمع گذرانده و فارغ التحصيل شدهاند که برخي از آنان جهت نشر علوم آل محمد علیهم السلام به کشورهاي خود بازگشتند و برخي ديگر براي نيل به مقام اجتهاد و فعاليتهاي پژوهشي آموزشي همچنان در ايران به تلاشهاي خود ادامه مي دهند.

فعالیتهاي مهم اين واحد

١. زمينه سازي وتشويق به مهاجرت دانش آموختگان با لحاظ اولويتها؛

٢. گسترش فرهنگ ناب محمدي (ص) با زمينه سازي رسالت الهي؛تبليغ وتدريس از سوي دانش آموختگان ؛

٣. محور قراردادن اصل بازگشت بعد از تحصيل در فرآيند آموزش؛

٤. شناسايي و حمايت از دانش آموختگاني که سالهاي قبل به کشورشان بازگشتهاند؛

٥. ساماندهي فارغ التحصيلان و هدايت و نظارت بر فعاليت آنان؛

٦.توانمند نمودن فارغ التحصيلان بابرگزاري دورههاي کاربردي ومهارتي کوتاه مدت؛

٧. استفاده از توانمندي هاي نخبگان و دانش آموختگان فعال در زمينههاي مختلف آموزشي پژوهشي، فرهنگي و تبليغي و حمايت از آنان.

 

 

2- واحد تبليغ 

تبليغ و اطلاع رساني در عصر جديد سيماي دگرگون شدهاي به خود گرفته است كه بازخورد آن را در دگرگوني سيماي انسان و رفتارها و نگرشهاي او مي توان يافت.عصري كه انسانها بر اثر انبوه پديدهها و انفجار اطلاعات، فرصت هضم اطلاعات خام را ندارند و ارزشها و ضد ارزشها درهم تنيده شدهاند و صاحبان مكاتب و استكبار هدفي جز به استضعاف كشاندن مردم و تحميل عقايد خود برآنان ندارند، تبليغ آموزههاي ديني مي تواند همانند گذشته نجات بخش مردم بوده و آنان را به قلههاي سعادت رهنمون باشند.

بر همين اساس، این واحد با هدف شناسايي و ساماندهي و ارتقاي شيوههاي تبليغي و اثر بخشي قويتر در آموزش ارزشها، تشكيل شده است.


فعالیت‌هاي مهم اين واحد

١. سياستگذاري و برنامه ريزي در راستاي تربيت مبلغ توانمند و مؤثر؛

٢. بهينه سازي روشهاي سنتي تبليغ و استفاده از روشهاي نو؛

٣. پيگيري اعزامهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و افزايش ظرفيت تبليغي؛

٤. تشكيل بانك اطلاعات مبلغان؛

٥. توان سنجي و گروه بندي تبليغي طلاب و فضلا؛

٦. نياز سنجي تبليغي مناطق مختلف؛

٧. برگزاري نشستها و همايشهاي تخصصي تبليغ؛

٨ . تدوين آيين نامه هاي اجرايي مربوط به تبليغ.

9. تبلیغ در فضای مجازی.

 

3 - روابط عمومي

در جهان امروز افزايش سطح آگاهي ها به اطلاعات، نقش كليدي بخشيده است، در اين ميان روابط عمومي در هر مجموعه نقش و جايگاه ويژهاي را به خوداختصاص داده است.

روابط عمومي مجتمع در راستاي تحقق ديدگاههاي مقام معظم رهبري دامظلهالوارف و اساسنامه و منشور سياستها و راهبردهاي جامعةالمصطفي (ص) و برنامهها و اولويتهاي سالانه ابلاغي رياست محترم جامعةالمصطفي (ص) و رياست محترم مجتمع در زمينههاي ذيل تلاش و فعاليت مي نمايد:

١.       معرفي مجتمع در قالبهاي مختلف و تدوين بروشورها و کتابچه های متنوع؛

2.       فراهم آوردن بسترهاي لازم جهت حضور فعال و اثرگذار طلاب نخبه در رسانههاي داخلي و بين المللي؛

3.       انتشار مواضع رسمي مجتمع در مناسبتها و رويدادهاي مختلف؛

4.       انشار اخبار و رویدادهای علمی و فرهنگی مجتمع در سایت­ها، کانال­ها و شبکه­های مجازی.

5.       اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه­های بخش­های مختلف مجتمع به طلاب.

6.      برگزاری نمایشگاه­های مناسبتی؛

7.    هدایت و بروزرسانی سایت­ها و کانال­های ارتباطی مجتمع؛

 

پایگاه اطلاع رسانی

امروزه اطلاعرساني، تبادل اطلاعات و ارتباط فراگير محققان با يکديگر در قالب فناوريهاي نوين ارتباطي همچون اينترنت مؤثرترين روش براي پيشبرد نهضت توليد علم مي باشد. از همين رو مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي با تأسيس سايتها و پايگاههاي اطلاع رساني، سعي در تسريع در مسير پيشرفت و توسعه در زمينه هاي مختلف علمي را دارند.

با توجه به اين که مجتمع به عنوان يکي از مراکز مهم آموزشي حوزه در زمينه  مباحث آموزشی فعاليت مينمايد، لزوم وجود پايگاه اطلاع رساني براي تشريح عملکرد اين مجتمع و ارايه آخرين دستاوردها و برنامه ها و اطلاع رسانی اخبار عرصه های گوناگون ضروري مينمايد.