به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > توسعه و پشتیبانی > توسعه و فناوری 

معرفی واحد توسعه و فناوری

واحد توسعه و فناوري مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی در زمينه شبكه، نرم افزار، سخت افزار، اينترنت، اتوماسيون اداري و ...، زير نظر دفتر رياست مجتمع فعاليت مي كند.
اين واحد در زمينه ارائه خدمات مرتبط با فناوري اطلاعات عهده دار مسئوليت مي باشد.

 

وظايف عمومي كارشناس توسعه و فناوری
- تهيه و به روز نگاه داشتن شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ، به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجود در واحدها
- ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه ) در قالب فرم هاي تدوين شده
- انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني مجتمع و خريد طبق ليست تجهيزات مجاز كه در سايت سخت افزار موجود مي باشد .
- حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت و در مواقعي كه حضور ممكن نيست ،كسب اجازه از مديريت
- اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و ارتقا سطح علمي و عملي با گرفتن آموزشهاي لازم و...
- بازديد از سايتهاي خبري ICT  جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فني و اطلاع از تكنولوژيهاي جديد جهاني

 

شرح فعاليتهاي كارشناس توسعه و فن آوری
1-  مشاركت در راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري با هماهنگي ستاد مركزی
2-  انجام تنظيمات مربوط به شبكه جهت اتصال به اينترنت
3-  چك كردن سيستم ها از نظر سخت افزاري و تعميرات و تنظيمات مربوط به آن
4-  اسمبل و نصب و راه اندازي سيستم هاي كامپيوتري مجتمع 
5-  آموزش و راهنمايي پرسنل جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري
6-  بازديد از قسمت ها و بررسي مشكلات سخت افزاري و شبكه اي و رفع مشكلات موجود
7- همكاري در مطالعه و ارزيابي فعاليتها و سيستم ها و روش هاي موجود و ارائه پيشنهادات اصلاحي به سازمان مرکزی، در جهت نيل به اهداف سازماني
8-  پيگيري علل سخت افزاري بروز اختلال يا قطع اينترنت
9-  فعال سازي نودهاي موجود در واحد مربوطه و رفع عيوب احتمالي
10-  بازديد دوره اي از رايانه هاي واحد مربوطه و رفع عيوب سخت افزاري و نرم افزاري
11-  تهيه پشتيبان از اطلاعات نرم افزارهاي موجود در واحد مربوط
12- نظارت بر امنيت شبكه در واحد مربوط
13- ارائه خدمات تبادل داده اي به اعضاي واحد مربوط
14- كارشناسي فني در تهيه نرم افزار براي واحد مربوطه
15- آموزش كاربران جديد اتوماسيون اداري
16- كارشناسي و كنترل و نظارت برتهيه يا خريد تجهيزات Active و Passive مورد نياز واحد جهت توسعه شبكه LAN موجود با هماهنگي ستاد مركزی
17- كارشناسي فني در تهيه قطعات سخت افزاری و نرم افزارهای واحد مربوطه
18-  رفع اشكالات كاربران اتوماسيون اداري