به پایگاه اطلاع رسانی موسسه زبان و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٣١ ارديبهشت
مسيرجاري: صفحه اصلی >  پـژوهش > منابع علمی > مقالات زبان و فرهنگ شناسی 

عنوان مقاله: رویکردهای غربی به جامعه شناسی فرهنگ و انتقال به پسامدرنیسم فرهنگی و فرهنگ شناسی

نویسنده: هاله لاجوردی (استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

منبع: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی

چکیده مقاله:

متن مقاله:
<#f:5029/>

بارگزاری متن مقاله : دانلود فايل