به پایگاه اطلاع رسانی موسسه زبان و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٣١ ارديبهشت
مسيرجاري: صفحه اصلی >  پـژوهش > منابع علمی > مقالات زبان و فرهنگ شناسی 

عنوان مقاله: نقش بنیادی زبان فارسی در رشد و تکوین زبان هندی

نویسنده: دکتر رضا مصطفوی سبزواری

منبع:

چکیده مقاله:
کار تالیف لغتنامه فارسی-هندی سبب گردید تا صورتهای گوناگون تاثیر زبان فارسی در هندی بیشتر رخ نماید و هر روز با پیشرفت کار فرهنگ، نگارنده نکته ای نهفته را از جنبه های نفوذی متنوع زبان فارسی در هندی بازیابد و از این رهگذر مراحل و نیز چگونگی نفوذ را بکاود و در طی این طریق هم به منابعی ارزنده دست یابد که در این مقال، بسیار گذرا به گوشه هایی از انها اشاره می رود.

متن مقاله:

بارگزاری متن مقاله : دانلود فايل