به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٢٧ ارديبهشت
مسيرجاري: صفحه اصلی >  آمـوزش > اطلاعیه‏‌های آموزشی 
پذیرش دانش پژوه دوره‌های جدید در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری
پذیرش دانش پژوه دوره‌های جدید در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری
     پذیرش دانش پژوه دوره‌های جدید برای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
ادامه
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی دکتری رشته "اندیشه معاصر مسلمین" به زبان انگلیسی
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی دکتری رشته "اندیشه معاصر مسلمین" به زبان انگلیسی
     مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی(ص) العالمیه، از میان برادران طلبه غیر ایرانی، به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری دوره‌ تحصیلی دکتری در رشته "اندیشه معاصر مسلمین" به زبان‌ انگلیسی می‌نماید.
ادامه
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی دکتری رشته "اندیشه معاصر مسلمین" به زبان عربی
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی دکتری رشته "اندیشه معاصر مسلمین" به زبان عربی
     مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی(ص) العالمیه، از میان برادران طلبه غیر ایرانی، به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری دوره‌ تحصیلی دکتری در رشته "اندیشه معاصر مسلمین" به زبان‌ عربی می‌نماید.
ادامه
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته "مطالعات اسلامی" به زبان فرانسه
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته "مطالعات اسلامی" به زبان فرانسه
     مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی(ص) العالمیه، از میان برادران طلبه غیر ایرانی، به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری دوره‌ تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته "مطالعات اسلامی" به زبان‌ فرانسه می‌نماید.
ادامه
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته "مطالعات اسلامی" به زبان عربی
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته "مطالعات اسلامی" به زبان عربی
     مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی(ص) العالمیه، از میان برادران طلبه غیر ایرانی، به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری دوره‌ تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته "مطالعات اسلامی" به زبان‌ عربی می‌نماید.
ادامه
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته "مطالعات اسلامی" به زبان انگلیسی
پذیرش دانش پژوه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته "مطالعات اسلامی" به زبان انگلیسی
     مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی(ص) العالمیه، از میان برادران طلبه غیر ایرانی، به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری دوره‌ تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته "مطالعات اسلامی" به زبان‌ انگلیسی می‌نماید.
ادامه