به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی >  پـژوهش > انجمن های علمی > انجمن علمی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی 

«انجمن علمی گروه مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی برادران» در روز سه شنبه 17 دی ماه 1392، در مجتمع آموزش عالی زبان ، ادبیات و فرهنگ شناسی تأسیس شد.

در این جلسه کارشناس پژوهش ضمن خیر مقدم به اعضاء، درباره فعالیت انجمن­ها و محور فعالیت­های آینده آنان به مسائل ذیل اشاره کردند:

- فلسفه تشکیل انجمن ها، توجه به رویکرد علمی پژوهشی انجمن­ها، قالب فعالیت­های علمی انجمن ها از قبیل راه اندازی نشریه انجمن مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی،  نیازسنجی برای برگزاری کارگاه­های علمی، جلسات، نشستهای علمی و ... ، ساختار انجمن و عضوگیری شامل اعضاء پیوسته، وابسته و افتخاری، مجمع عمومی، وظیف شورای مرکزی برای برنامه ریزی و هدایت فعالیت های انجمن، انتخاب دبیر انجمن از سوی شورای مرکزی و ...

در ادامه با ثبت نام از میان اعضاء، به رأی گیری برای شورای مرکزی، دبیر و رئیس انجمن پرداخته شد.