به پایگاه اطلاع رسانی موسسه زبان و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
شنبه ١٠ خرداد
مسيرجاري: صفحه اصلی >  پـژوهش > نشست های تخصصی 
برنامه وبینارهای مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی برای روز جهانی قدس
برگزاری وبینار آنلاین به مناسبت روز جهانی قدس
مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات وفرهنگ شناسی به مناسبت فرارسیدن روزجهانی قدس وبینارهای آنلاین به زبان های مختلف برگزار می کند
نشست علمی به زبان فرانسه برگزار گردید
نشست علمی به زبان فرانسه: نقش دعا در بحران ها با تاکید بر ویروس کرونا
نشست علمی به زبان فرانسه: نقش دعا در بحران ها با تاکید بر ویروس کرونا. به همت انجمن علمی گروه فرانسه و مشارکت معاون پژوهش مجتمع زبان و فرهنگ شناسی، نشست علمی به زبان فرانسه: نقش دعا در بحران ها با تاکید بر ویروس کرونا با ارائه استاد رحمتی و استاد زرگریان و دبیری علمی استاد زنگنه به زبان فرانسه برگزار گردید.