به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی >  پـژوهش > طرح هاي پژوهشي 

طرحهاي پژوهشي

نيازهاي جهاني در عرصه هاي گوناگون علوم اسلامي و انساني از سويي و گسترش دامنه فعاليت هاي پژوهشي در دنيا و استفاده از ابزارهاي پيشرفته پژوهشي و ارتباطي از سويي ديگر عرصه جهاني را به بازار رقابت براي انتقال انديشه ها تبديل كرده است. در اين رقابت بزرگ قطعا انديشه برتر اسلامي سهم بزرگي را مي تواند داشته باشد. جامعه المصطفي (ص) العالميه كه يك نهاد اصيل و حوزوي است با در اختيار داشتن صدها فارغ التحصيل و محقق و تنوع مليتي و زباني بسيار بالا، همچنين تنوع بالاي رشته هاي آموزشي، توانايي ورود به عرصه هاي پژوهشي متناسب با نيازهاي جوامع بشري را داراست. فرصتي كه كمتر نهادي در مجموعه هاي اسلامي از آن برخوردار مي باشد. لذا به منظور ورود به عرصه هاي پژوهشي بين المللي با فعال سازي طلاب و اساتيد نخبه جامعه المصطفي (ص) به همراه استفاده از ابزارها و شيوه هاي نوين پژوهشي، طرحهاي پژوهشي مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسي با همكاري معاونت پژوهش جامعه المصطفي (ص) تصويب شده است كه بخشي از آن پايان يافته و بخشي ديگر در دست تاليف مي باشد.


اهداف :

      حضور فعال در فعاليت هاي پژوهشي بين المللي
      تاثير گذاري هدفمند در جوامع هدف به وسيله انديشمندان بومي جوامع
      پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و علمي جوامع هدف
      ارتقاي سطح علوم اسلامي و انساني در گستره بين الملل
      ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين نخبگان و جامعه المصطفي (ص)
      ارتقاي سطح علمي نخبگان و محققان  جامعه المصطفي (ص)
      بهره گيري از نظرات و تجارب نخبگان و محققين در جهت ارتقاي سطح علمي جامعه المصطفي (ص)

طرح های پژوهشی پایان یافته در مجتمع آموزش زبان و فرهنگ 

ردیف

عنوان

موضوع

ارایه کننده

حدود صفحات

1

تقویم فرهنگی کشور روسیه

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکترحسین غلامی

170 ص

2

تقويم فرهنگي كشورگرجستان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکتر بهرام­ امیراحمد­­یان

118 ص

3

 تقويم فرهنگي كشورآذزبایجان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکتر بهرام­ امیراحمد­­یان

207 ص

4

تقويم فرهنگي كشورازبکستان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکتر بهرام­ امیراحمد­­یان

126ص

5

تقويم فرهنگي كشورتاجیکستان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکتر بهرام­ امیراحمد­­یان

102 ص

6

تقويم فرهنگي كشور تركمنستان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکتر بهرام­ امیراحمد­­یان

95 ص

7

تقويم فرهنگي كشور قزاقستان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکتر بهرام­ امیراحمد­­یان

127ص

8

تقويم فرهنگي كشور قرقیزستان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکتر بهرام­ امیراحمد­­یان

87 ص

9

تقويم فرهنگي كشورارمنستان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکتر بهرام­ امیراحمد­­یان

103ص

10

كتابشناسي توصيفي مولانا

كتابشناسي

محمد علم عالمي

250ص

11

كتابشناسي پژوهشهاي عرفاني­ معاصر

كتابشناسي

دكتر يوسفي

880 ص

12

تقويم فرهنگي كشور تونس

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکترمعموری­- الشیخ

100ص

13

تقويم فرهنگي كشورمراکش

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکترمعموری- الشیخ

100ص

14

تقويم فرهنگي كشور الجزایر

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکترمعموری- الشیخ

140ص

15

تقويم فرهنگي كشور لیبی

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکترمعموری- الشیخ

115ص

16

تقويم فرهنگي كشور موریتانی

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

دکترمعموری- الشیخ

90ص

17

تقويم فرهنگي كشور افغانستان

فرهنگ،تاریخ­ ورسوم

براتعلي مشفق

150ص

18

کتاب آموزش زبان ملایو

آموزش زبان

یوسف هندار

132ص