به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
دوشنبه ٠٤ بهمن
مسيرجاري: صفحه اصلی > توسعه و پشتیبانی 

 آنچه مسلم است در روند فعاليت يك مؤسسه و نهاد آموزشي علاوه بر اجراي برنامه‌ها و سیاست‌هاي آموزشي، پژوهشی و فرهنگی، پشتيباني و حمايت اجرايي از برنامه‌ها امري ضروري و بسيار مهم است. اگر اطمينان خاطر و آسودگي مسئولين از فراهم بودن بستر مناسب براي اجراي اهداف كلان محقق نباشد به طور حتم اجراي برنامه‌هاي آن مؤسسه و نهاد با خلل و نارسايي مواجه خواهد شد.
 لهذا در تمامي این نوع مراكز، معاونت اجرايي و به عبارتي بازوي پشتيباني به عنوان ركن اساسي و حامي براي سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده است.
فعالیت های معاونت اجرایی در حوزه های زیر خلاصه شده است:
1 – امور اداری مالی
2 – امور اداری رفاهی طلاب
3 – امور پشتیبانی
4 – امور اجرایی