به پایگاه اطلاع رسانی موسسه زبان و فرهنگ شناسی خوش آمدید.
سه شنبه ٢٨ اسفند
مسيرجاري: صفحه اصلی > اطلاعیه ها 
فراخوان همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل اعلام شد
فراخوان همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل اعلام شد
معاون پژوهش مؤسسه زبان و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی(ص) فراخوان همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل را که به همت این مؤسسه برگزار می شود، اعلام کرد.


کارشناسی زبان و فرهنگ در چهار زبان
کارشناسی زبان و فرهنگ در چهار زبان
برگزاری دوره کارشناسی زبان و فرهنگ در چهار زبان


کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان فرانسه
کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان فرانسه
برگزاری دوره کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان فرانسه


کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان عربی
کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان عربی
کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان عربی


کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان روسی
کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان روسی
برگزاری دوره کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان روسی


دوره کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان انگلیسی
دوره کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان انگلیسی
برگزاری دوره کارشناسی ارشد «مطالعات اسلامی» به زبان انگلیسی


کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ عربی»
کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ عربی»
برگزاری دوره کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ عربی»


کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ روسی»
کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ روسی»
برگزاری دوره کارشناسی ارشد « زبان و فرهنگ روسی»2 3 4 صفحه بعدی >>